Suomen HAE Yhdistys ry

Yhdessä olemme voima

Suomen HAE Yhdistys ry - Yhdessä olemme voima

HAE Spring event 2018 and annual meeting

Time:  7. ‐ 8.4.2018

Place: Radisson Blu – Hotel

Address: Hallituskatu 1, 90100 Oulu

Binding registrations by 15.3.2018

All HAE-patients and their relatives, nurses or others who are working for HAE are warmly welcome to spring event. Come to meet HAE-people and share their experiences how to survive from day to day. Pair support is power – you are not alone.

Attachment is invitation letter (in finnish), agenda (changes possible). Binding registrations by 15.3.2018: with e-mail to: Ruut Heikkilä: rahastonhoitaja@haefinland.org  kevatpaivat2018

or by post:

Ruut Heikkilä,

Rinkelinmäenkuja 4C 20,

13130 Hämeenlinna

Event costs

Everyone is charge of their own travelling costs. Assosiation supports the costs of the even, Yhdistys osallistuu tapahtuman kustannuksiin, partisipants costs will be:

Spring event 10 € person/ day and staying over night 20 € person/night.

Kids below age 6 free of charge.

Youngsters between 6‐16 ages costs are from day event 5 € person/ day and for staying over night 10 € person/night.

Evening theater show Rakkautta at Oulu’ city theater is 5 € from person

Evening comedy show Korot kattoon; Theater Riossa at cost of 5 € person.

Do notice, that both show’s are voluntary and they are happening same time, so you can attend only one.

 

Program shedule 7.-8.4.2018

Saturday 7.4.2018 program:

 • Breakfast for people arriving on Friday
 • 9.30 Welcome speach and practical info about the arragements
 • 10.00 Sponsors speach’s
 • 11.00 Lecture ”Rentoutta hengittämiseen”
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Lecture, Speaker professor Markku Savolainen
 • 14.30 Annual meeting
 • 15.30 New government meeting
 • 16.30 Dinner
 • Theaters

Sunday 8.4.2018 program:

 • Breakfast for people staying over night
 • 10.00 ”Iloa harvinaisena elämiseen” training
 • 11.00 Harvinaisena eläminen -workshop
 • 12.00 Room’s need to be signed off
 • 12.30 Lunch

 Safe journey back home.

Kevätpäivät 2018 ja vuosikokous

Aika:  7. ‐ 8.4.2018

Paikka: Radisson Blu – Hotelli

Osoite: Hallituskatu 1, 90100 Oulu

Sitovat ilmoittautumiset 15.3.2018 mennessä

Tapahtumaan ovat lämpimästi tervetulleita HAE‐potilaat ja heidän läheisensä, hoitajat tai muuta työtä HAE‐potilaiden eteen tekevät. Tule mukaan tapaamaan HAE‐laisia ja jakamaan kokemuksia arjessa selviytymisestä. Vertaistuessa on voimaa ‐ et ole yksin.

Liitteenä kutsukirje, päivien ohjelma (muutokset mahdollisia) sekä . Sitovat ilmoittautumiset 15.3.2018 mennessä: sähköpostilla osoitteeseen: Ruut Heikkilä: rahastonhoitaja@haefinland.org  kevatpaivat2018

tai postitse osoitteeseen:

Ruut Heikkilä,

Rinkelinmäenkuja 4C 20,

13130 Hämeenlinna

Tapahtuman kustannukset

Jokainen vastaa omista matkakustannuksistaan. Yhdistys osallistuu tapahtuman kustannuksiin, maksettavaksi jäävä omavastuuosuus:

Kevätpäivien omavastuuosuus on 10 € henkilö/ päivä ja yöpymisestä 20 € henkilöltä/yö.

Alle 6‐vuotiaat ovat ilmaiseksi.

6‐16 vuotiaat omavastuu päivän ohjelmasta 5 €/ päivä ja yöpymisestä 10 €/ yö.

Illan teatteriesitys Rakkautta; Oulun kaupunginteatterissa omavastuu on 5 € henkilöltä

Illan komedia Korot kattoon; Teatteri Riossa omavastuu on 5 € henkilöltä.

Huomioithan, että esitykset ovat vaihtoehtoisia ja tapahtuvat samaan aikaan.

 

Ohjelman aikataulu 7.-8.4.2018

Lauantain 7.4.2018 alustava ohjelma:

 • Aamiainen hotellissa perjantaina saapuneille
 • 9.30 Tervetuloa ja tietoa käytännön järjestelyistä
 • 10.00 Sponsoreiden puheenvuoro
 • 11.00 Luento ”Rentoutta hengittämiseen”
 • 12.00 Lounas
 • 13.00 Luennoitsija, Sisätautiopin professori Markku Savolainen
 • 14.30 Vuosikokous
 • 15.30 Järjestäytymiskokous
 • 16.30 Ruoka
 • Teatterit

Sunnuntain 8.4.2018 alustava ohjelma:

 • Aamiainen hotellissa yöpyville
 • 10.00 ”Iloa harvinaisena elämiseen” koulutus
 • 11.00 Harvinaisena eläminen -workshop
 • 12.00 Huoneiden luovutus
 • 12.30 Lounas

 Turvallista kotimatkaa

118 päivän tiedote

Allergia-, iho- ja astmaliitto haastaa 11.2. vietettävänä 112-päivänä kaikkia opettelemaan adrenaliini-injektoriin käytön. Injektoria käytetään anafylaksian ensiapuna. Liitto ehdottaa myös, että adrenaliini-injektorin käyttö otettaan osaksi perustason ensiapukoulutusta.

 

Anafylaksialla tarkoitetaan äkillistä, vakavaa allergista yleisreaktiota. Vakavat ruoka-allergiat, pistiäisallergiat ja lääkeaineallergiat ovat tyypillisimpiä anafylaksian aiheuttajia.

 • Anafylaksian oireet kehittyvät nopeasti. Oikea ja nopea toiminta on ensisijaisen tärkeää. Pistos adrenaliini-injektorilla (Epipen®, Jext®) on tärkeä ensiapu vakavassa allergisessa reaktiossa. Tämän jälkeen soitetaan hätänumeroon, asiantuntija Kaisa Toikko Allergia-, iho- ja astmaliitosta sanoo.

Tilanne on hengenvaarallinen ilman oikeanlaista ensiapua. Kuka tahansa voi joutua tilanteeseen, jossa oikealla toiminnalla voi pelastaa toisen hengen. Sen vuoksi Allergia-, iho- ja astmaliitto haluaa adrenaliini-injektorin käytön kansalaistaidoksi.

 

Adrenaliini-injektorin käyttöä voi harjoitella esimerkiksi työpaikoilla tai kouluissa ohjevideon avulla (linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=Q1WtoOPICKU). Injektorin käytön opetus ei kuulu automaattisesti perustason ensiapukoulutukseen, mutta koulutusta tilatessa sitä voi toivoa ohjelmaan.

 • Tärkeintä on uskaltaa pistää! Anafylaksiaa sairastavalla tulee olla aina mukanaan adrenaliini-injektori, mutta hän voi tarvita apua pistämiseen. Tärkeämpää on pistää kuin empiä ja jättää pistämättä, Kaisa Toikko sanoo.

 

 

Lisätiedot:

Asiantuntija Kaisa Toikko p. 040 1522024, kaisa.toikko@allergia.fi

Tiedottaja Maija Krappe, p. 050 440 6916, tiedotus@allergia.fi

Miniopas anafylaksiasta:  https://www.allergia.fi/site/assets/files/1176/anafylaksia-1.pdf