Suomen HAE Yhdistys ry

Yhdessä olemme voima

Suomen HAE Yhdistys ry - Yhdessä olemme voima

Muutokset HAE-lääkekorvattavuudesta

Tiedoksenne muutokset HAE-lääkekorvattavuudesta, jonka muutokset ovat aiheena myös Kevät-tapahtumassamme 24.5.2014 Helsingissä.

Muutokset HAE –taudin lääkekorvattavuudessa:

1.4.2014 alkaen:

Cinryze valmisteen kriteerit ovat jo tiedossa, ja ovat luettavissa Kelan sivuilta:

Kelan päätös C1-esteraasin estäjä (Cinryze) 1.4.2014: http://www.kela.fi/laakkeet-ja-laakekorvaukset_laakekorvaustiedotteet

C1-esteraasin estäjä on rajoitetusti peruskorvattava (35%) lääke.

· vakavien ja toistuvien angioedeemakohtausten ehkäisyyn perinnöllistä angioedeemaa (HAE) sairastavilla aikuisilla ja nuorilla, jotka eivät siedä suun kautta otettavia ehkäisyhoitoja tai joille suun kautta otettavat ehkäisyhoidot eivät anna riittävää suojaa tai joille toistuvat akuuttihoidot eivät ole riittäviä. Lisäksi valmiste on rajoitetusti peruskorvattava angioedeemakohtauksen hoidossa ja lääketieteellistä toimenpidettä edeltävässä angioedeemakohtauksen ehkäisyssä perinnöllistä angioedeemaa sairastavilla aikuisilla ja nuorilla, jotka tarvitsevat C1-esteraasin estäjähoitoa.

Peruskorvausoikeus myönnetään Lääkärinlausunto B:n perusteella (jonka tulee kirjoittaa lääkäri, joka toimii perinnöllisen angioedeeman hoitoon perehtyneessä yksikössä) lääketieteellisten edellytysten täyttyessä.

1.6.2014 alkaen:

Perinnöllisen angioedeeman (HAE) hoitoon käytettävien Berinert-, Cebitor-, Firazyr-, Ruconest-, valmisteiden peruskorvattavuus muuttuu kesäkuussa 2014. Linkissä Lääkkeiden hintalautakunnan tiedote http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9486474&name=DLFE-29057.pdf

Jatkossa valmisteiden korvattavuus on rajoitettu valmisteille hyväksyttyihin käyttöaiheisiin tutkimusnäytön mukaisesti. Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet valmisteiden korvaamisesta.

Tule kuuntelemaan lisää ajankohtaisesta aiheesta Kevät-tapahtumaan!

Tiedotusterveisin,

Lisbeth Kalske

Category: Uncategorized